pr

PR - lauget


PR-lauget består af personer, med interesse og flair for annoncering af vore udadvendte arrangementer, samt større eller mindre tiltag for at fortælle om vort gilde og vort virke. 

Vi søger at bevare interessen og tilslutningen til gildebevægelsen i almindelighed og til

VESTVOLD-GILDET   i særdeleshed.

PR-lauget har en løbende kontakt til den lokale presse ved radio-TV og aviser.


Senest opdateret  29.09.2020