Aktivitetslauget


Aktivitetslauget blev dannet, da vi i 1983 fik den idé, at loppemarkeder kunne give os mulighed for at få penge til nogle af de aktiviteter, vi længe havde ønsket at bruge kræfter på, og som hidtil kun i begrænset omfang havde været mulige ved brug af gildets driftsmidler, dvs. indbetalte kontingenter.

Efter at have haft stadeplads på Frederiksberg Rådhusplads 6 gange, fik én af gildets meget aktive gildebrødre en god idé. Han fik af Rødovre Centrums ledelse tilladelse til at vi måtte afholde indendørs loppemarked med deltagelse af såvel professionelle stadeholdere, private, spejdergrupper og naturligvis os selv.
Vi lånte Rødovre Centret gratis og vi opmærkede stadepladserne på gulvene.
Ved sidste loppemarked havde vi 290 stader, som vi lejede ud og der igennem fik midler til uddeling af donationer.
Samtlige markeder har været vellykkede, og de har tjent flere formål:

HAK Vi har fået den økonomiske baggrund, der er nødvendig for bl.a. at kunne arrangere møder, orienteringsløb for spejdergrupper og uddele årlige beløb til humanitære organisationer og lokale spejdergrupper .

hak Vi har udviklet en aktivitet, som giver os lejlighed til at foretage os noget i fællesskab. Et fællesskab, hvor alle har et ansvar - det giver sammenhold.

hak Loppemarkederne har gennem annoncering og pressemeddelelser givet os PR i lokalområdet og dermed mulighed for at få kontakt med potentielle gildebrødre.


Sidst opdateret 29.09.2020